DESIGNED BY JOOMLATD

SKM C224e18011209370 0001  SKM C224e18011209370 0002

Vytisknout

Zastupitelstvo obce Radostice schválilo poskytnutí území a členství ve spolku MAS Bobrava, z.s. .

 

Aktuální informace o dění v MAS Bobrava, Stanovy spolku i přihlášku ke členství naleznete na

 

stránkách:http://www.masbobrava.cz/

 

 

Přihlášku si můžete také stáhnout zde: 

 

Místní akční skupina MAS Bobrava je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém

rozhodování. Základním cílem spolku je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z

nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Místní akční skupinu, dále jen MAS, založili její členové zakládací smlouvou. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. MAS je otevřeným partnerstvím a partnerem-členem se mohou stát obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé, ale i aktivní občané.

Do územní působnosti MAS Bobrava jsou zahrnuty katastry obcí Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko a Želešice.

TOP