Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Kalendář


Datum Název
29. listopadu 2019Tradiční rozsvícení vánočního stromu
7. prosince 2019Zájezd na vánoční trhy do Olomouce
24. prosince 2019Štědrovečerní koledy v kostele
28. prosince 2019Fotbalový turnaj v sokolovně
Opakované akce

Proběhlé akce v roce 2019

Datum Název
7. ledna 219Tříkrálová koleda
8. ledna 2019Setkání seniorů
19. ledna 2019Radostická nerezová desítka
25. ledna 2019Sportovní ples
29. ledna 2019Setkání seniorů
2. února 2019Turnaj v deskových hrách pro děti a mládež
únor 2019Zimní biatlon
2. března 2019Maškarní ostatky
3. března 2019Dětský karneval
5. března 2019Masopust
10. března 2019Fit neděle pro ženy
21. března 2019Vítání jara
26. března 2019Setkání seniorů
30. března 2019Zájezd do termálních lázní Györ
17. dubna 2019Den Země
duben 2019Zájezd na Floru Olomouc (40. ročník) či Florii Kroměříž
30. dubna 2019Setkání seniorů
30. dubna 2019Čarodějnice
11. května 2019Zájezd do Luhačovic – otvírání pramenů
24. května 2019Noc kostelů
květen 2019Den dětí a letní triatlon
1. června 2019Den dětí
13. či 20. června 2019Školní akademie
21. či 28. června 2019Čarodějný les
28. června 2019Setkání seniorů
29. června 2019Nohejbalový turnaj
červen 2019Babské hody
červenec 2019Zájezd
srpen 2019Pivní festival s večerní zábavou
srpen 2019Kouzelný mlýn – pohádková stezka
srpen 2019Letní noc
září 2019Výstava výpěstků a rukodělných prací
3. září 2019Setkání seniorů
14. září 2019Atletický den pro děti a mládež
24. září 2019Setkání seniorů
26. a 27. října 2019Tradiční mladé hody
29. října 2019Setkání seniorů
říjen 2019Výstava drobného zvířectva
říjen 2019Koncert ke Dni seniorů
říjen 2019Zájezd
webdesign: Synetix
©2019 Obecní úřad Radostice