Povinné informace | Podatelna

Odpadové hospodářství

Sběrné místo

Sběrné místo se nachází na Mlýnské ulici.

Seznam odpadů, které lze na sběrném místě uložit:

  • železný šrot
  • stavební suť
  • komunální odpad
  • barvy a plechovky od barev
  • elektronické přístroje (počítače, televizory…)
  • autobaterie
  • zářivkové trubice
  • pneumatiky (pouze bez disků)
  • bioodpad

Otevírací doba

LISTOPAD–BŘEZEN

sobota  10.00–12.00 hod.

 
DUBEN–ŘÍJEN

úterý  17.00–18.00 hod.
čtvrtek  17.00–18.00 hod.
sobota     10.00–12.00 hod.
webdesign: Synetix
©2018 Obecní úřad Radostice