ZÁKLADNÍ ŠKOLA - RADOSTICE

 

Aktuality

Kontakt

Personál

Odkaz na: Obec Radostice       MŠ Radostice

Historie školy                                          Jídelníček
 

EU peníze školám

1. Sada Člověk a svět práce – pracovní činnosti

2. Sada Čtenářská gramotnost žáků

3. Sada ICT2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 

DOKUMENTY

Organizace školního roku 2016/2017  Vlastní hodnocení školy 2011/12, 2012/13 a 2013/14
Plán práce Almanach ke 100. výročí založení školy, 100 let - fotografie
 Filosofie školy Almanach k 90. výročí školy
Směrnice k omlouvání žáků Učební plán ŠVP „Škola hrou“
Žádost o uvolnění Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016
Koncepce rozvoje školy Zápis na školní rok 2016/2017
Plán enviromentální výchovy  
 

KROUŽKY

Angličtina Tanečky
Zpěváček Dramatický kroužek
Sportovní hry Keramika
   

 FOTOGRAFIE

2014/2015 2015/2016

... a začínáme!

Jak na zuby

Na Kociánce

Družina
Drakiáda Plavání
Projekt SVČ Ivančice 2 Hasiči
Maskot - dárek od pana Pešky SVČ Ivančice
Výtvarná dílna Drakiáda
Vánoční Brno Podzimní vycházky
Myslíme i na zvířátka Projekty SVČ Ivančice
Adventní čas Adventní vystoupení
Kouzelník Mikulášská
Páťáci ve Střelicích Zpívání v kostele
Zápis do 1. třídy Vánoční trhy v Brně
Masopust Vánoce ve škole
Vítání jara Družina - zima
Recitační soutěž Artisté
Modré pondělí Projekty SVČ Ivančice
Velikonoční tvoření Pololetní vysvědčení
Naše družina Návštěva předškoláků
Slet čarodějnic a čarodějů Zápis do 1. ročníku
Nocování ve škole Plavání
Škola v přírodě Masopust
Projekty SVČ Ivančice Karneval
ZOO Jihlava  
Páťáci  
Vysvědčení  
Akademie, pasování prvňáčků, loučení s páťáky