ZÁKLADNÍ ŠKOLA - RADOSTICE

 

Aktuality

Kontakt

Personál

Odkaz na: Obec Radostice       MŠ Radostice

Historie školy                                          Jídelníček
 

Zvýšení kvality

EU peníze školám

 

DOKUMENTY

Organizace školního roku 2017/2018  Vlastní hodnocení školy 2011/12, 2012/13 a 2013/14
Plán práce Almanach ke 100. výročí založení školy, 100 let - fotografie
 Filosofie školy Almanach k 90. výročí školy
Směrnice k omlouvání žáků Učební plán ŠVP „Škola hrou“
Žádost o uvolnění Úprava ŠVP od 1.9.2016
Koncepce rozvoje školy Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
Plán enviromentální výchovy Zápis na školní rok 2017/2018
Školní řád, dodatek č.1, dodatek č.2, dodatek č.3  
 

KROUŽKY

Ve školním roce 2017/2018 škola pro žáky organizuje tyto kroužky
ANGLIČTINA
CAMBRIDGE, ČTENÁŘSKÝ, KERAMIKA, POMOCNÍČEK, SPORTOVNÍ

Informace o kroužcích

 FOTOGRAFIE

2016/2017 2017/2018
Družina

„Želešická růže“ – 27. 9. 2017

Plavání

Hasičský sbor ze Střelic a naši žáci

Dopravní výchova Naše práce
Praha První den prvňáčků
Želešická růže PČ - Podzimní čaroděj
Moravské žestě - koncert Prvňácci a první dny...
Zámeček Střelice Prvňácci-učíme se hrou
Adventní vystoupení Naši prvňáčci v novinách
Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka ve školce
Svatá Lucie Vystoupení na zahájení adventu
Vánoční trhy v Brně Vánoční tvoření 3.-5.ročník
Nasněžilo ...  
Vánoční den ve škole  
Užíváme si sníh  
Bruslení  
Plavecké závody  
Radostická nerezová desítk  
Vítání jara  
Velikonoční workshop-Zámeček  
Nocování ve škole  
Zápis do 1. třídy  
Den zdraví  
Recitační soutěž v Silůvkách  
Velikonoční vycházka