Adventní vystoupení

 

V pátek 27. 12. 2015, po rozsvícení obecního stromečku, jsme měli v sokolovně tradiční adventní vystoupení. Děti zazpívaly koledy při hudebním doprovodu paní učitelky Křížové, naše mažoretky – Simonka Beránková a Terezka Schusterová – nám předvedly, jak moc jsou šikovné a děti z dramatického kroužku, pod vedením paní učitelky Toflové, zahrály vánoční příběh o tom, jak šli zajíci do Betléma.