Bruslení

Díky mrazivému počasí a ochotě lidí, kteří udělali na hřišti za sokolovnou kluziště, jsme si byli i několikrát zabruslit.