Dopravní výchova

Při projektu jsme si ověřili naše znalosti z dopravní výchovy. Odměnou nám byl diplom a drobné dárky.