Svatá Lucie

 

Na 13. prosinec připadl svátek svaté Lucie.

Křestní jméno Lucie je u nás velice oblíbené. Původ má v latinském slově „lux“, což značí „světlo“. Jméno Lucie znamená „světlá“ či „zářící“.

V 5. století byla Lucie prohlášena za svatou a patronku města Syrakus. Svatá Lucie se stává patronkou přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších řemesel. U nás je Lucie považována za symbol čistoty. Podle lidové tradice platil v den jejího svátku zákaz předení lnu. Lucky, které při obchůzkách kontrolovaly domácnosti, zda nepředou a mají uklizeno na vánoční svátky, na sobě měly bílé oblečení , obličej celý bílý od mouky a jejich nos byl dlouhý a veliký jako čapí zobák.

Podobné bytosti navštívily i radostické školáky a kontrolovaly pořádek v lavicích . Všechen nepořádek metličkami vymetly a hlavně ti nestarší školáci měli pak dost práce s úklidem.