Personál

 

Mgr. Drahoslava Drábková - ředitelka školy, třídní  4. a 5. ročníku
Mgr. Hana Toflová - třídní učitelka 2. a 3. ročníku
Mgr. Barbora Křížová – třídní učitelka 1.  Ročníku

ŠD

Jana Davidová , zástup : Zuzana Dvořáková
Jana Davidová  - vedoucí vychovatelka ŠD
Jana Kratochvílová – vychovatelka ŠD
Zástup : Lenka Urbanová

Bc. Žaneta Holcmannová -  vedoucí učitelka MŠ
Ludmila Hellarová
Mgr. Soňa Lázničková

 

Helena Frantová - školnice ZŠ, úklid
Hana Kubíková  - školnice MŠ, úklid

Zdeňka Drábková - vedoucí stravování, pomocná kuchařka
Jitka Kocúrová - kuchařka