Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Výluka na linkách 403 a 404 - Troubsko


Od: 7.5.2021 0:00
Do: 23.7.2021 23:59
Od pátku 7. 5. 2021 bude upraven provoz na linkách 403 a 404 přes Troubsko následujícím způsobem:
Linka 403: Všechny spoje jedoucí do a z Troubska budou obousměrně pojedou mezi zastávkami Ostopovice, Lipová (resp. Ostopovice, smyčka) a Troubsko, ObÚ odklonem přes Střelice. Zastávky Troubsko, Nová a Troubsko, u kapličky nebude možné s výjimkou dvou párů nedělních spojů možné obsloužit, zastávky Troubsko, U dráhy a Troubsko, ObÚ budou přesunuty (Troubsko, ObÚ jen vybrané spoje jedoucí mimo zastávku Troubsko, Veselka).
Linka 404: Všechny spoje v pracovní dny pojedou mezi zastávkami Brno, Točná a Troubsko, Nová odklonem ulicemi Jemelkova, Chironova, Jihlavská, Pražská a Troubská do obce Troubsko a dále po své trase. Na odklonové trase nebudou obsluhovat žádnou zastávku. Zastávku Troubsko, Nová ve směru do Brna obslouží v poloze před křižovatkou (zastávka linky 51). Školní spoje vedené v úseku Troubsko – Střelice budou převedeny na linku 403.
O víkendech a státních svátcích budou všechny spoje vedeny jako linka 403 po výše uvedené odklonové trase po zastávku Troubsko, ObÚ a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky zpět do Střelic a opačně.
POZOR: I nadále trvá výluka na tramvajové trati do Starého Lískovce, autobusy linek 403 a 404 tedy neobsluhují zastávky Vltavská a Labská, a s výjimkou školních a nočních spojů i zastávky Kosmonautů, Osová a ZŠ Vedlejší, a jsou od zastávky Svah odkloněny do zastávky Běloruská, kde je možnost přestupu na tramvajové linky č. 6 a 8.
Změna zastávek:
Troubsko, U dráhy – pro linku 403 přesunuta na křižovatku III/15270 a III/15269, bez obsluhy linkou 404
Troubsko, ObÚ – pro linku 403 u spojů vedených na zastávku Troubsko, Veselka a opačně a u spojů začínajících a končících v této zastávce jsou obsluhovány zastávky v ulici Zámecká. Pro spoje jedoucí směr Troubsko, Lísek nebo přímo Popůvky, náves (mimo Veselku) je zastávka přesunuta do ulice Vyšehrad (před křižovatkou s ulicí Hraničky).
V opačném směru je zastávka pro spoje vedené od zastávky Troubsko, Lísek směr Střelice přesunuta do ulice U Lednice ke křižovatce s ulicí Vyšehrad.
Víkendové spoje jedoucí do Střelic obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu a po otočení na kruhovém objezdu u Veselky pokračují směr Střelice. V opačném směru obslouží po otočení u Veselky zastávku u obecního úřadu.
Nedělní spoje jedoucí do zastávky Troubsko, Nová obslouží zastávku naproti obecnímu úřadu, v opačném směru pak zastávku v ulici Národního odboje
Pro linku 404 se obsluha zastávky nemění.
Troubsko, Nová – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy. Pro linku 404 ve směru do Střelic beze změny, ve směru do Brna obslouží zastávku linky 51 před křižovatkou.
Troubsko, u kapličky – pro linku 403 s výjimkou nedělních spojů 113, 114, 115 a 117 bez obsluhy. Pro linku 404 beze změny.
Brno, Pod dálnicí, Ostopovice, Branky, Ostopovice, náměstí, Ostopovice, rozcestí, Ostopovice, smyčka, Ostopovice, Lipová, Troubsko, u dráhy – bez obsluhy linkou 404.
Brno, ZŠ Vedlejší – zastávka obsluhována jen vybranými ranními spoji pro zajištění školních vazeb
Brno, Osová – zastávka obsluhována jen nočními a vybranými ranními spoji
 

webdesign: Synetix
©2018-2022 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti