Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Informace dle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. Oficiální název
  • Obec Radostice
    
 2. Důvod a způsob založení
  • dle zákona č. 128/2000Sb.
  • dle zákona č. 367/1990Sb.
    
 3. Organizační struktura
  • Zastupitelstvo obce
  • Starosta
  • Místostarosta
  • Finanční výbor
  • Kontrolní výbor
  • Kulturní komise
  • Účetní
    
 4. Kontaktní spojení
  • ​​pošta: Sokolská 11, 664 46  Radostice
  • telefon: 547 225 425
  • e-mail: podatelna@radostice.cz
  • osobně v provozních hodinách
    
 5. Případné platby můžete poukázat:
  • ​​poplatky svoz PDO, pes
   • č. u.: 20829641/0100
  •  faktury za vodné, stočné, zálohy vodné, stočné 
   • č. u.: 43-1287520277/0100
     
 6. IČO – 004 87 520
   
 7. DIČ – CZ00487520 – jsme plátci DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
   
 9. Žádosti o informace písemně e-mailem: podatelna@radostice.cz
   ​ 
 10. Příjem žádostí a dalších podání na OÚ Radostice
   
 11. Opravné prostředky na OÚ Radostice
   
 12. Formuláře na OÚ Radostice
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací na OÚ Radostice
   
 14. Nejdůležitější předpisy
  • zákon o obcích č. 128/2000Sb.
  • zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999Sb.
   ​ 
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací cena po domluvě se starostou
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.  
   
 17. Strategický plán rozvoje obce Radostice na období 2015–2025
webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti