Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Kulturní akce 2023

Organizátoři akcí rádi přivítají pomoc dobrovolníků. Pokud by měl někdo zájem, tak kontaktujte organizátory:

KŠSK - Jana Švestková - kultura@radostice.cz

MŠ a ZŠ Radostice - Barbora Křížová - zsradostice@radostice.cz

T. J. Sokol Radostice - Jan Slanina - mistostarosta@radostice.cz

Rodiče dětem - Zuzana Dvořáková - Z.Holcmannova@seznam.cz

 

Účastníci těchto akcí berou na vědomí, že zde může být pořizován videozáznam nebo fotografie, které budou následně použity pro účely zpravodajství a na webu.

21. 01.  Radostická Nerezová desítka (BETA URSUS ROSICE)

28. 01. - Sportovní ples (T. J. SOKOL)

31. 01. - Sraz seniorů v úterý v 15 hod. v Pištěkárně (KLUB SENIORŮ)

11. 02. - Turnaj deskových her (ZŠ, MŠ, KŠSK)

28. 02. - Sraz seniorů v úterý (KLUB SENIORŮ)

04. 03. - Masopustní průvod (KŠSK, T. J. SOKOL)

04. 03. - Ostatky (T. J. SOKOL, KŠSK)

10. 03. - Dětský karneval (RODIČE DĚTEM)

21. 03. - Vítání jara (průvod) MŠ

29. 03. - Jarní dílna pro děti, rodiče a veřejnost (ZŠ, MŠ)

29. 03. - Den otevřených dveří ZŠ a MŠ (ZŠ, MŠ)

30. 03. - Sraz seniorů v úterý (KLUB SENIORŮ)

05. - 16. 04. - Vítání jara (hledání pokladu) RODIČE DĚTEM

05. 04. - Velikonoční pečení a jarmark (ZŠ, MŠ)

19. až 26. 04. - Ukliďme Česko, Ukliďme Radostice (RODIČE DĚTEM)

21. 04. - Den Země (ZŠ, MŠ)

25. 04. - Sraz seniorů (KLUB SENIORŮ)

28. 04. - Slet čarodějnic v Pištěkárně (RODIČE DĚTEM)

30. 04. - Čarodějnice na hřišti (T. J. SOKOL)

06. 05. - Zájezd na zahrádkářskou výstavu (Floria Kroměříž) ČSZ

11. 05. - Vystoupení pro maminky (ZŠ, MŠ)

25. 05. - Sraz seniorů (KLUB SENIORŮ)

02. 06. - Noc Kostelů 

03. 06. - Den dětí (ZŠ, MŠ, KŠSK)

10. 06. - Babské hody (T. J. SOKOL, RODIČE DĚTEM, ZŠ, MŠ)

15. 06. - Školní besídka (MŠ)

21. 06. - Školní akademie, oslava výročí založení školy (ZŠ, KŠSK)

24. 06. - Nohejbalový turnaj (T. J. SOKOL)

25. 06. - Den rodin (RODIČE DĚTEM)

25. 06. - Radostice race pro děti (T. J. SOKOL)

27. 06. - Sraz seniorů (KLUB SENIORŮ)

 

webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti