Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Zastupitelstvo obce Radostice schválilo poskytnutí území a členství ve spolku MAS Bobrava, z.s.

Aktuální informace o dění v MAS Bobrava, Stanovy spolku i přihlášku ke členství naleznete zde.

Přihlášku si můžete také stáhnout zde.

Místní akční skupina MAS Bobrava je z principu neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem spolku je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Místní akční skupinu, dále jen MAS, založili její členové zakládací smlouvou. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. MAS je otevřeným partnerstvím a partnerem-členem se mohou stát obce, školy, neziskové organizace, podnikatelé, ale i aktivní občané.

Do územní působnosti MAS Bobrava jsou zahrnuty katastry obcí Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko a Želešice.

webdesign: Synetix
©2018-2020 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti