Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Ceny vodného a stočného

na období 1. 5. 2023 - 30. 4. 2024

Vodné      Kč 39,– m3
Stočné     Kč 42,– m3

Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 1.512,–, což odpovídá 36 m3. V případě, že odběratel spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné počítáno podle množství odebrané vody.

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

 

na období 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

Vodné      Kč 36,– m3
Stočné     Kč 39,– m3

Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 1.404,–, což odpovídá 36 m3. V případě, že odběratel spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné počítáno podle množství odebrané vody.

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

 

na období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022

Vodné     Kč 30,– m3
Stočné    Kč 33,– m3

Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 1.188,–, což odpovídá 36 m3. V případě, že odběratel spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné počítáno podle množství odebrané vody.

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

 

na období 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021

Vodné      Kč 29,– m3
Stočné     Kč 32,– m3

Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 1.152,–, což odpovídá 36 m3. V případě, že odběratel spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné počítáno podle množství odebrané vody.

Ceny jsou stanoveny bez DPH.

Vodovod Radostice

Voda dodávaná vodovodem Radostice je podle výsledků rozborů charakterizována vyšším obsahem minerálních látek a manganu. 

Z provedeného hodnocení zdravotních rizik zvýšeného obsahu manganu z pitné vody vodovodu Radostice vyplývá tento závěr:

Zvýšený obsah manganu v dodávané pitné vodě do maximální koncentrace 0,3 mg/l může představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků u kojenců v případě používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy.  Uvedený závěr je platný za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.

webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti