Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Oznamujeme občanům, že z důvodu neohlášených napouštění bazénů vzniká nedostatek vody ve vodojemu. Pokud nebude občany dodrženo pravidlo nahlášení napouštění bazénu, hrozí, že dodávka vody bude z důvodu nedostatku omezena. V tuto chvíli je třeba omezit i zalévání zahrad.

Vojenská nemocnice Brno hledá provozního elektrikáře na zkrácený úvazek (nejméně 0,5) pro zabezpečení pohotovostních služeb v oblasti elektro. Možná i Dohoda o pracovní činnosti.


Firma: Společenství kominíků a topenářů

Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 3.6.2022

- cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 66195934, 02168115, 02695308, 09178937, 14122928


Oznamujeme občanům, že z důvodu neohlášených napouštění bazénů vzniká nedostatek vody ve vodojemu. Pokud nebude občany dodrženo pravidlo nahlášení napouštění bazénu, hrozí, že dodávka vody bude z důvodu nedostatku omezena.


Platba za komunální odpad

Poplatek za odpad je splatný k 31. 5. 2022,

číslo účtu: 20829641/0100

v.s. číslo popisné

nebo v hotovosti na pokladně OÚ.

Dospělá osoba 500,- Kč/osoba/rok

děti do 14ti let včetně 250,- Kč/osoba/rok


Poplatky v roce 2022

Platba v hotovosti od středy 2. února 2022

Platba na účet je možná od ledna 2022

Číslo účtu 20829641/0100, v. s. číslo popisné

 

Odpady - splatnost do 31. 5. 2022

Dospělí 500 Kč/osoba/rok

Děti do 14ti let včetně 250 Kč/osoba/rok

 

Poplatek za psa – splatnost do 31. 3. 2022

Od 1. 1. 2022 je změna sazby poplatku, a to za jednoho psa 200,- Kč
a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá,
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 


Cvičení žen od pondělí 4. 10. 2021 v místní sokolovně

Pravidelné kondiční cvičení starších žen:  pondělí  18 - 19 hodin

                   cvičení na medicimbálech        čtvrtek  18 - 19  hodinMUDr. Irma Jeřábková - informace k objednání na očkování proti COVID-19

Ordinace MUDr. Jeřábkové vyzývá pacienty, kteří se chtějí objednat na očkování proti COVID-19, aby se objednávali pouze prostřednictvím e-mailu na adrese: ordinace@praktickylekarstrelice.cz  Je třeba nahlásit pouze jméno a příjmení, datum narození a tel. kontakt.


OÚ RADOSTICE, úřední hodiny: pondělí, středa od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.


Dětská lékařka ve Střelicích MUDr. Uhlířová

sděluje, aby rodiče své děti objednávali na preventivní prohlídky, vždy v lichém roce věku, na telefonním čísle do ordinace 547 239 386. Děkujeme.


Květinářství Střelice - změna tel.č.

Květinářství ve Střelicích informuje občany o novém tel. čísle - 723 270 627.

webdesign: Synetix
©2018-2022 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti