Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Vodovod Radostice

Voda dodávaná vodovodem Radostice je podle výsledků rozborů charakterizována vyšším obsahem minerálních látek a manganu. 

Z provedeného hodnocení zdravotních rizik zvýšeného obsahu manganu z pitné vody vodovodu Radostice vyplývá tento závěr:

Zvýšený obsah manganu v dodávané pitné vodě do maximální koncentrace 0,3 mg/l může představovat riziko nepříznivých zdravotních účinků u kojenců v případě používání vodovodní vody k přípravě kojenecké stravy.  Uvedený závěr je platný za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.

webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti