Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Informace občanům k záměru opravy ul. Pod Sirotkem

V zájmu informovanosti občanů zveřejňuje obec časový postup na případné realizaci záměru:

- v roce 2021 byly vyhotoveny studie jako alternativy 1,2,3 (byly zveřejněny)                                                                    
- jako nejvhodnější byla vybrána alternativa č. 3                                                                                                
- v současné době se zpracovává prováděcí dokumentace, která bude dokončena včetně stanovisek PČR, silničního správního úřadu atd.,
do 30. 6. 2022                                                                      
- následně bude provedena lokální oprava kanalizace na základě již provedených kamerových zkoušek                                                                                                                                                                   
- následně obec uvažuje o opravě silničních obrubníků a s položením nového asfaltového koberce

webdesign: Synetix
©2018-2022 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti