Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Tady to mám rád, z.s.

Nový domov, sen se stal skutečností

Sen o Novém domově, se zrodil před 12 lety. Skutečnost, že po ukončení speciální školy pro lidi s autismem, už neexistují navazující služby se stala děsivou realitou. Praktická škola a terénní služby jsou jen časově omezeným řešením. Katka, tak jako většina jejích vrstevníků s PAS, tak tráví většinu svých dnů doma. A stárne nejen Katka, ale i její rodiče. Přesto, že dceru milují a bojem o její budoucnost strávili většinu svého života, začínají být z každodenní péče unavení a bojí se o Katčinu budoucnost, až tu oni sami nebudou.

Cílem bylo vytvořit pobytovou sociální službu, kde by Katka mohla žít šťastný život s mírou podpory, která by jí umožnila rozvíjet svůj potenciál k co největší samostatnosti.

Rodiče se tehdy spojili a založili organizaci Tady to mám rád. Získali dotaci z Regionálního operačního programu na první projekt chráněného bydlení pro dospělé lidi s autismem. Projekt byl přes veškerou snahu zmařen v roce 2013. Přišla petice proti bydlení ze strany budoucích sousedů a stavební úřad nevydal stavební povolení. Dotaci musela organizace vrátit. Hořká pachuť prvního neúspěchu jim ale nevzala vítr z plachet.

Jak přesvědčit okolí, že bydlení rodinného typu je ta správná cesta pro dospělé s autismem? Členové Tady to mám rád se zapojili do mezinárodního projektu, zaměřeného na šíření osvědčené praxe v péči o osoby s PAS. Ve Španělsku a Irsku už tento typ služby funguje řadu let. Ujištění, že vize bydlení komunitního typu je správná, se stala hnacím motorem pro další projekt. Členové spolku získali cenné zkušenosti a sdílení dobré praxe se španělskými partnery probíhá čile dodnes.

A konečně nastal průlom! V roce 2018 získalo Tady to mám rád podporu Jihomoravského kraje ve formě příslibu pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu tedy provozu pobytové sociální služby. V roce 2019 byla organizace zařazena do sítě sociálních služeb. Našli skvělé místo se vstřícnými sousedy. Vypracovali projektovou žádost Nový domov, celkové náklady 26 582 450 Kč. V roce 2019 získali dotaci v rámci výzvy IROP na rekonstrukci rodinného domu ve výši 14 850 827,50 Kč uznatelných výdajů.

Na dofinancování se významnou měrou podílel Jihomoravský kraj a Magistrát města Brna formou dotace a většina obcí z ORP Šlapanice a DSO Šlapanicko formou darů a návratných finančních výpomocí. Připojila se řada firemních a individuálních dárců, každá koruna pomohla.

Bez předfinancování, které formou návratné finanční výpomocí poskytl Magistrát města Brna by nebylo možné projekt realizovat. Protože peníze z IROP jsou propláceny až na základě prokázaných (proplacených) výdajů.

Sen o Novém domově se pomalu začal stávat skutečností. V prosinci 2022 byla stavba zkolaudována. Nyní se intenzivně připravují podklady k registraci služby DOZP a první obyvatelé se mohou v květnu 2023 nastěhovat. 18. ledna 2023 proběhlo představení Nového domova zástupcům JMK, MMB a obcí které projekt podpořili.

Jak Nový domov vypadá a jak bude služba fungovat?

Nový domov je větší rodinný dům, který disponuje šesti jednolůžkovými pokoji, které si každý z budoucích obyvatel dovybaví podle svého vkusu. Nechybí bezbariérové koupelny a sociální zařízení.

Srdcem domu je velká kuchyně s ostrůvkem, který usnadní spolupráci při přípravě jídla. Budoucí obyvatelé domu se budou na chodu domácnosti podílet, včetně sestavování jídelníčku, nákupu i přípravy jídla. Každý dle svých možností s odpovídající mírou podpory. Jedná se o dlouhodobý proces učení, takže se ze začátku nezapojí do všech aktivit všichni, ale cílem je postupné zvyšování samostatnosti všech obyvatel.

Na kuchyni navazuje jídelna a částečně oddělený obývací pokoj. Důležitou součástí jsou dvě pracovny pro individuální nácviky zejména komunikace. Členkou týmu bude i klinická logopedka, která se specializuje na rozvoj komunikace u lidí s autismem.

Pro zajištění bezpečnosti při podpoře maximální samostatnosti a zachování soukromí obyvatel domu jsou instalovány prvky systému LOXONE (chytré domácnosti). Jedná se například o senzor úniku vody ve všech koupelnách, magnetické kontakty otevírání dveří a oken, které odesílají notifikace do chytrého telefonu. Když bude například obyvatelka Tereza u sebe v pokoji, ale otevře si francouzské okno, protože se chce jít podívat co dělají ostatní na zahradě, upozorní notifikace v tabletu či chytrém telefonu asistenta a ten ví, že se Tereza přesouvá na zahradu. Není tak nutné, aby Terezu stále někdo „hlídal“ a můžeme jí dopřát více svobody, která však pro ni bude bezpečná.

Důležitým prvkem jsou například integrované reproduktory, které umožňují nastavení určitých zvuků, nahrání libovolných textů či melodií. Díky tomu lze natrénovat například evakuaci osob z domu v případě požáru spuštěním písně „Prší prší“. V případě klasického požárního hlásiče se jedná o intenzivní a velmi nepříjemný zvuk, na který většina lidí s autismem reaguje pláčem a útěkem do svého pokoje nebo schováním se.

Technologie umožňuje energetický management domu díky propojení všech zařízení v systému. Cílem je optimální využití energie. Například díky automatickému nastavení ovládání venkovních žaluzií lze zamezit chladnutí domu v zimě, a naopak jeho přehříváni v létě.

Díky neomezené možnosti aktualizace a adaptace nastavení systému se dům učí spolu s jeho obyvateli.

Nový domov považujeme za pilotní projekt, který pomůže dalším projektům podobného typu. Věříme, že komunitní pobytové služby pro lidi s autismem budou nadále přibývat.

Podpořit činnost Tady to mám rád, z.s. můžete přispěním na transparentní účet veřejné sbírky Nový domov: 2501806212/2010

Díky vaší podpoře budeme moci upravit zahradu a dokoupit potřebné vybavení. Děkujeme.

webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti