Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Koronavirus (COVID-19)

Usnesení vlády ČR ze dne 11.1.2021 č. 33 o přijetí krizového opatření (oblast pohřebnictví)


Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.1.2021 do odvolání


Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, změna krizových opatření, mimořádná a ochranná opatření MZ ČR


Částka Sbírky zákonů č. 237-2020


Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20.12.2020 od 15:30 hod.


Ochranné opatření - zákaz letu z Velké Británie a Severního Irska s účinností od 21.12.2020


Částka Sbírky zákonů č. 231/2020


JmK - zastav virus - testování


Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí Ag testů


Částka Sbírky zákonů č. 220/2020


Částka Sbírky zákonů č. 215/2020 521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 522. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření


Částka sbírky zákonů č. 210/2020


Desatero pro návštěvy


Mimořádné opatření - Omezení překročení státní hranice ČR


Mimořádné opatření - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest


Mimořádné opatření - Antigenní testování pedagogických pracovníků


Částka sbírky zákonů č. 204-2020


Čátka sbírky zákonů č. 194/2020


Omezení sociálních kontaktů


Usnesení vlády ČR ze dne 2.11.2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.


Desatero - pokud máte pozitivní test na Covid


Usnesení ČR ze dne 30.10.2020 č. 1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116


Usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102, 1103 o přijetí krizových opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 23.10.2020 č. 1085 o změně krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078, 1079, 1080 o přijetí krizových opatření


Zajištění léčivých přípravků během státem vyhlášené karantény


Usnesení vlády ČR ze dne 19.10.2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření


Nařízení vlády ČR ze dne 16.10.2020, Usnesení vlády ČR ze dne 16.10.2020


Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021,1022,023,1026,1027,1028,1029,1033 o přijetí krizových opatření


Mimořádné opatření MZ


Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994,995,996,997,998 o přijetí krizových opatření


Byla jsem v kontaktu s osobou s nákazou Covid-19


Mám příznaky onemocnění Covid-19


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od 10.9.2020 do odvolání


Roušky v ČR od 1.9.2020

65. Roušky (626 KiB)

Na veřejnosti bezpečně


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření od 1. 9. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.7.2020


Zákon ze dne 10.5.2020 o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR


Usnesení vlády ČR ze dne 11.5.2020 č. 538 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 7.5.2020 č. 521 o přijetí krizového opatření


Zákon ze dne 5.5.2020, kterým se mění zákon č. 159-2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovvými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 6.5.2020 o přijímacích řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019-2020


Zákon ze dne 29.4.2020 o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislsti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 4.5.2020 č. 506 o zrušení krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV -2


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27.4. 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Nařízení vlády ze dne 27.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Nařízení vlády ze dne 23.4.2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů


Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 443 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 17.4.2020 č. 421 o zrušení krizového opatření


Zákon ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19


Nařízení vlády ze dne 14.4.2020 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Zákon ze dne 9.4.2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 9. 4. 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


Nařízení vlády ze dne 9. 4. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.


Popelářské desatero v době epidemie Covid-19


Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 č. 387 o přijetí krizového opatření


Nakládání s odpady v době nouzového stavu


Nakládání s odpady pokud nejsme v karanténě


Nakládání s odpady pokud jsme v karanténě


Nařízení vlády ČR ze dne 1.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Opatření obecné povahy


Usnesení vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 o přijetí krizového opatření


Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

Koronavirus (COVID-19)

Často kladené otázky


Usnesení vlády ze dne 30.3.2020, č. 332 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 25. 3. 2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020


Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2020, č. 305 o přijetí krizového opatření


Základy základů pro práci s prožíváním krize


Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků


Informace MŽP s ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce


Tisková zpráva MŽP


Doporučení pro seniory


COVID - 19 - leták


Tisková zpráva - KHS JmK

Hygiena (377 KiB)

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami


Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.


Sbírka zákonů


Nouzový stav


Koronavirus Covid-19 - základní informace a doporučení pro občany


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

odkaz na webové stránky


Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem (onemocnění Covid 19)


Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-19)

webdesign: Synetix
©2018-2021 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti