Povinné informace | Podatelna | Úřední deska | Mobilní rozhlas

Koronavirus (COVID-19)

Zajištění léčivých přípravků během státem vyhlášené karantény


Usnesení vlády ČR ze dne 19.10.2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření


Nařízení vlády ČR ze dne 16.10.2020, Usnesení vlády ČR ze dne 16.10.2020


Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021,1022,023,1026,1027,1028,1029,1033 o přijetí krizových opatření


Mimořádné opatření MZ


Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994,995,996,997,998 o přijetí krizových opatření


Byla jsem v kontaktu s osobou s nákazou Covid-19


Mám příznaky onemocnění Covid-19


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od 10.9.2020 do odvolání


Roušky v ČR od 1.9.2020

65. Roušky (626 KiB)

Na veřejnosti bezpečně


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření od 1. 9. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.7.2020


Zákon ze dne 10.5.2020 o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR


Usnesení vlády ČR ze dne 11.5.2020 č. 538 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 7.5.2020 č. 521 o přijetí krizového opatření


Zákon ze dne 5.5.2020, kterým se mění zákon č. 159-2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovvými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 6.5.2020 o přijímacích řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019-2020


Zákon ze dne 29.4.2020 o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislsti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 4.5.2020 č. 506 o zrušení krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV -2


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27.4. 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Nařízení vlády ze dne 27.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Zákon ze dne 22.4.2020, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.


Zákon ze dne 21.4.2020, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


Nařízení vlády ze dne 23.4.2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů


Zákon ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS Co V-2 na odvětví cestovního ruchu


Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 443 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 17.4.2020 č. 421 o zrušení krizového opatření


Zákon ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19


Nařízení vlády ze dne 14.4.2020 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Zákon ze dne 9.4.2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 9. 4. 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


Nařízení vlády ze dne 9. 4. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.


Popelářské desatero v době epidemie Covid-19


Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 č. 387 o přijetí krizového opatření


Nakládání s odpady v době nouzového stavu


Jak nakládat s odpady v době ohrožení koronavirem


Nakládání s odpady pokud nejsme v karanténě


Nakládání s odpady pokud jsme v karanténě


Nařízení vlády ČR ze dne 1.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Opatření obecné povahy


Usnesení vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 o přijetí krizového opatření


Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

Koronavirus (COVID-19)

Často kladené otázky


Usnesení vlády ze dne 30.3.2020, č. 332 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 25. 3. 2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020


Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2020, č. 305 o přijetí krizového opatření


Základy základů pro práci s prožíváním krize


Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků


Informace MŽP s ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce


Tisková zpráva MŽP


Doporučení pro seniory


COVID - 19 - leták


Tisková zpráva - KHS JmK

Hygiena (377 KiB)

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu


Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami


Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.


Rozhodnutí - regulace dopravy


Nařízení starosty obce


Nařízení hejtmana Jihomoravského kraje


Doporučení Krizového štábu ORP Šlapanice


Oznámení pro občany - uzavření OÚ a knihovny


Sbírka zákonů


Nouzový stav


MŠMT - informace k vyhlášení nouzového stavu

25. MŠMT (301 KiB)

Zrušení provozu MŠ Radostice


Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Radostice


Mimořádné opatření - zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí


Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020


Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020


Mimořádné opatření - karanténa po návratu z Itálie


Koronavirus Covid-19 - základní informace a doporučení pro občany


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

odkaz na webové stránky


Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem (onemocnění Covid 19)


Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-19)

webdesign: Synetix
©2018-2020 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti