Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

Koronavirus (COVID-19)

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví


Nová usnesení vlády ČR (prodloužení nouzového stavu, prodloužení platnosti krizových opatření)

sb057-21 (94 KiB)

Nové opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - povinné testování u veřejných zaměstnavatelů pod 50 osob


Nová opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (změna opatření k povinnému testování zaměstnanců; samotestování zaměstnančů a OSVČ; testování zaměstnanců NNO)


Sbírka zákonů, částka 51 ze dne 18.3.2021


Sbírka zákonů, částka 50 ze dne 15. 3. 2021


Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2 - 10 let

JMK 32164 (195 KiB)
JMK 33438 (157 KiB)
JMK 34219 (156 KiB)
JMK 36335 (165 KiB)
JMK 42635 (124 KiB)

Sbírka zákonů, částka 41 ze dne 1.3.2021


Sbírka zákonů, částka 40 ze dne 28.2.2021


Sbírka zákonů, částka 39 ze dne 26.2.2021


Sbírka zákonů, částka 38 ze dne 26.2.2021


Výjimka z omezení pohybu a pobytu ze dne 28.2.2021


Strategie očkování v JmK


Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 15.2.2021 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu


Sbírka zákonů, částka 28 ze dne 14.2.2021 - nová usnesení vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu, omezení provozu škol a školských zařízení, volného pohybu osob, maloobchodu a služeb a dalších oblasti)


Usnesení vlády ČR ze dne 11.2.2021 č. 121 o přijetí krizového opatření


Sbírka zákonů, částka 22, Usnesení vlády ČR ze dne 8.2.2021 o změně krizového opatření


Sbírka zákonů, částka 16, Usnesení vlády ČR ze dne 28.1.2021 o přijetí krizových opatření


Sbírka zákonů, částka 9, Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatřeních


Sbírka zákonů, částka 11, Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, o změně a o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 11.1.2021 č. 33 o přijetí krizového opatření (oblast pohřebnictví)


Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5.1.2021 do odvolání


Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu, změna krizových opatření, mimořádná a ochranná opatření MZ ČR


Částka Sbírky zákonů č. 237-2020


Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 20.12.2020 od 15:30 hod.


Ochranné opatření - zákaz letu z Velké Británie a Severního Irska s účinností od 21.12.2020


Částka Sbírky zákonů č. 231/2020


JmK - zastav virus - testování


Dobrovolné testování pro všechny občany ČR pomocí Ag testů


Částka Sbírky zákonů č. 220/2020


Částka Sbírky zákonů č. 215/2020 521. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 522. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření


Částka sbírky zákonů č. 210/2020


Desatero pro návštěvy


Mimořádné opatření - Omezení překročení státní hranice ČR


Mimořádné opatření - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest


Mimořádné opatření - Antigenní testování pedagogických pracovníků


Částka sbírky zákonů č. 204-2020


Čátka sbírky zákonů č. 194/2020


Omezení sociálních kontaktů


Usnesení vlády ČR ze dne 2.11.2020 č. 1142 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.


Desatero - pokud máte pozitivní test na Covid


Usnesení ČR ze dne 30.10.2020 č. 1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116


Usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2020 č. 1102, 1103 o přijetí krizových opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 23.10.2020 č. 1085 o změně krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1078, 1079, 1080 o přijetí krizových opatření


Zajištění léčivých přípravků během státem vyhlášené karantény


Usnesení vlády ČR ze dne 19.10.2020 č. 1074 o přijetí krizového opatření


Nařízení vlády ČR ze dne 16.10.2020, Usnesení vlády ČR ze dne 16.10.2020


Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1021,1022,023,1026,1027,1028,1029,1033 o přijetí krizových opatření


Mimořádné opatření MZ


Usnesení vlády ČR ze dne 8.10.2020 č. 994,995,996,997,998 o přijetí krizových opatření


Byla jsem v kontaktu s osobou s nákazou Covid-19


Mám příznaky onemocnění Covid-19


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, platné od 10.9.2020 do odvolání


Roušky v ČR od 1.9.2020

65. Roušky (626 KiB)

Na veřejnosti bezpečně


Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádná opatření od 1. 9. 2020


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.7.2020


Zákon ze dne 10.5.2020 o pravomoci Policie ČR a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR


Usnesení vlády ČR ze dne 11.5.2020 č. 538 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 7.5.2020 č. 521 o přijetí krizového opatření


Zákon ze dne 5.5.2020, kterým se mění zákon č. 159-2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovvými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 6.5.2020 o přijímacích řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019-2020


Zákon ze dne 29.4.2020 o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislsti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 4.5.2020 č. 506 o zrušení krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 30.4.2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV -2


Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 27.4. 2020 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně


Nařízení vlády ze dne 27.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Vyhláška ze dne 27.4.2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020


Nařízení vlády ze dne 23.4.2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů


Usnesení vlády ČR ze dne 23.4.2020 č. 443 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 17.4.2020 č. 421 o zrušení krizového opatření


Zákon ze dne 16.4.2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19


Nařízení vlády ze dne 14.4.2020 o použití Armády ČR k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2


Zákon ze dne 9.4.2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


Usnesení vlády ČR ze dne 9. 4. 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2


Nařízení vlády ze dne 9. 4. 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.


Popelářské desatero v době epidemie Covid-19


Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 č. 387 o přijetí krizového opatření


Nakládání s odpady v době nouzového stavu


Nakládání s odpady pokud nejsme v karanténě


Nakládání s odpady pokud jsme v karanténě


Nařízení vlády ČR ze dne 1.4.2020, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2


Opatření obecné povahy


Usnesení vlády ČR ze dne 1.4.2020 č. 369 o přijetí krizového opatření


Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

Koronavirus (COVID-19)

Často kladené otázky


Usnesení vlády ze dne 30.3.2020, č. 332 o přijetí krizového opatření


Usnesení vlády ČR ze dne 25. 3. 2020, o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020


Usnesení vlády ČR ze dne 26.3.2020, č. 305 o přijetí krizového opatření


Základy základů pro práci s prožíváním krize


Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků


Informace MŽP s ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o 3 měsíce


Tisková zpráva MŽP


Doporučení pro seniory


COVID - 19 - leták


Tisková zpráva - KHS JmK

Hygiena (377 KiB)

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami


Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.


Sbírka zákonů


Nouzový stav


Koronavirus Covid-19 - základní informace a doporučení pro občany


Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

odkaz na webové stránky


Informace o správném postupu při podezření na nákazu koronavirem (onemocnění Covid 19)


Epidemiologická situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-19)

webdesign: Synetix
©2018-2023 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti