Povinné informace | Podatelna | Úřední deska

E-podatelna

Elektronická podatelna

 1. Elektronická adresa
  E-mailová adresa elektronické podatelny je podatelna@radostice.cz
   
 2. Adresa pro příjímání datových zpráv na technických nosičích
  Obecní  úřad Radostice 
  Sokolská 11
  664 46 Radostice
   
 3. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
  Součástí zprávy o doručení a potvrzení přijetí podání je:
  • informace o doručení datové zprávy
  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
    
 4. Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, tif, jpeg. 
  Velikost zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 10MB.
   
 5. Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách a na CD. 
   
 6. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
   
 7. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@radostice.cz případně na poštovní adresu.
   
 8. Seznam oprávněných zaměstnanců (operátorů elektronické podatelny), kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  Eva Urbanová (podatelna@radostice.cz)
  Ing. Jaroslav Kadlčík (starosta@radostice.cz)
   
  Kvalifikované certifikáty uvedených zaměstnanců naleznete na URL: qca.postsignum.cz/www/query_crt.php 
  Certifikáty kořenové a podřízení certifikační autority naleznete na URL: qca.postsignum.cz/www/authorities.php
   
 9. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:
  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách,
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost o poskytnutí informace nemusí být vybavena zaručeným elektronickým podpisem, pro identifikaci žadatele stačí i jen elektronická adresa.
webdesign: Synetix
©2018-2024 Obecní úřad Radostice, prohlášení o přístupnosti